Stránka 1 z 1

Černí Abcházci

PříspěvekNapsal: 26/3/2018, 13:35
od Rase
Obrázek

Černí Abcházci

Dnes asi mnoho lidí překvapí, že donedávna žili při pobřeží Černého moře i černí lidé. Jednalo se o opravdové černochy, kteří žili především ve vesnici Adzjubža (Аӡҩыбжьа), v okresu Očamčyra. Vesnice leží na pobřeží Černého moře u ústí řeky Kodori, dnes zde žije 1 072 obyvatel, z nichž 84 % jsou Abcházci. První dochované sčítání lidu zde proběhlo v roce 1886 a dle zjištění zde žilo 744 obyvatel, téměř všichni byli Abcházci – leč ne všichni. Není přesně jasné, jak se sem tito černoši dostali. Jednou z teorií je, že je sem dopravili Osmané, kteří oblast černého moře ovládali v 17. století. Jiná teorie tvrdí, že princezna z rodu Shervashidze (Chachba), která žila v tehdy samostatném Abchazském knížectví, nakoupila několik stovek černých otroků, aby pracovali na citrusových plantážích. V roce 1927 oblast navštívil známý ruský spisovatel Maxim Gorkij (1868-1936) v doprovodu abcházského spisovatele jménem Samson Chanba. Společně navštívili vesnici Adzjubža, setkali se zde s nezvyklými domorodci, o nichž se domnívali, že pocházeli z Etiopie. Nejznámější lidovou legendou o jejich původu je ta, že během bouře, při pobřeží ztroskotala osmanská loď převážející otroky. Přeživší černoši založili na pobřeží černého moře vlastní osadu. Popis se zdá být velice věrohodný, ale nutno podotknout, že tato oblast se nikdy nevyužívala pro námořní převoz otroků. Přeci jen trh s černými otroky zde byl prakticky nulový. Reálnější by bylo, že zde ztroskotá loď s nákladem otroků od Krymských tatarů – tedy bílými Ukrajinci a podobně. Další legenda praví, že se jedná o černé otroky, které do Ruska přivedl car Petr Veliký. Ti prý nezvládali život v chladném Petrohradě a tak byli převezeni na jih a darováni abchazské princezně.
Pro lepší představu v jakých podmínkách tito lidé žili, si musíme povědět něco víc o Abchazském knížectví. V druhé polovině 15. století proběhla v Gruzii občanská válka, po níž se rozdělila na tři části a součástí jednoho z nich byla právě i Abcházie. V 16. století se Abcházie dostala do vlivu Osmanské říše a v druhé polovině 18. století rod Šervašidzejů přijal místo křesťanství islám. prvním islámským knížetem zde byl Keleš Ahmed-Bej Šervašidze. začátkem května 1808 na něj spáchal atentát jeho vlastní syn Aslan-Bej. Dne 2. července 1810 ruská námořní pěchota zaútočila na Suhum-Kale a Aslan-Bej byl nahrazen svým bratrem Seferem Ali-Bejem, který konvertoval na křesťanství a přijal jméno Jiří. Abcházie se tehdy stala součástí Ruského impéria jako autonomní knížectví. Během Krymské války musely ruské síly evakuovat Abcházii a kníže Michael Šervašidze se obrátil na Osmany s žádostí o pomoc. Později ruská moc opět zesílila a roku 1864 byl západní Kavkaz zcela podroben ruským impériem. Autonomie byla Abcházii odňata a kníže Michael byl nucen se vzdát svých práv a přesídlit do Voroněže a z knížectví se stala speciální vojenská provincie Suhum-Kale která se roku 1883 stala částí Kutaisijské gubernie. Nyní tedy již máme představu o historických souvislostech a můžeme se vrátit k našemu tématu.
Ať již je původ černých Abcházců jakýkoliv, tak jisté je, že v 19. století všichni hovořili pouze Abchazským jazykem a považovali se za plnoprávné členy abchazského národa. Jejich počty jsou ale v tomto období velice neurčité. Někteří tehdejší cestovatelé zmiňují několik rodin, jiní několik vesnic. Zajímavostí je, že nebyli ani nábožensky jednotní a mluvilo se o nich jako o křesťanech, muslimech ale i židech. Očividně nebyli nikterak perzekuováni a měli stejná práva jako jejich bílí sousedé – tedy i povinnosti. Černí Abcházci se zabývali pěstováním citrusů, vinných hroznů a kukuřice. Jiní pracovali v uhelných dolech v Tkvarčeli, podnicích v Suchumi a přádelnách. Mnozí později opustili oblast a žili v různých regionech Kavkazu. Malé množství černochů žilo, ještě na počátku 20. století v gruzínském Batumi – dnes v Adžarské autonomní republice. Dle fotografií se očividně zapojili i do bojů na Kavkaze v první světové válce, nebo při pozdější invazi Rudé armády do Gruzie.

Zdroj:
https://www.georgianjournal.ge/discover ... zians.html
http://abkhazworld.com/aw/history/624-a ... kes-alemon
https://www.africaresource.com/rasta/se ... -abkhazia/
http://abkhazworld.com/aw/publications/ ... union-1973
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kennan_(explorer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazian ... an_descent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abchazsk% ... ectv%C3%AD

Obrázek
zde černý Abcházec jako vlajkonoš nějaké kozácké jednotky

Obrázek
černý kozák z Abcházie, na snímku z roku 1870 od amerického cestovatele jménem George Kennan (1845-1924)

Re: Černí Abcházci

PříspěvekNapsal: 26/3/2018, 18:02
od Vlastimil Čech
Černoši žijí i v Černé Hoře, ve měste Uljcin. Údajně už nejméně od 18. století. Potomci pirátů...Jistě jako jugoslávští občané se také museli zapojit do válek. Pořád jsou černí jak noc. To nasvědčuje tomu, že se páří jen mezi sebou...

Re: Černí Abcházci

PříspěvekNapsal: 26/3/2018, 18:52
od Rase
neviděl bych to zase až tak černě:

Obrázek

Ještě se vrátím k těm Abcházcům. U úvodní fotografie jsem třeba našel i popisek, že se jedná o Karabacha a to na hlavě jsou vlasy. Samozřejmě že se jedná o typickou papachu. Snímek se skupinou kozáků je zas zajímavý tím, že voják má snad i vousy, což není u černochů zrovna běžné. Údajně pochází z roku 1914, ale reálně se může jednat o cokoliv. Můžou to být kozáci co bojovali na východě Turecka, ale i Persie, nebo snímek pochází z pozdějšího období, kdy Gruzie čelila útoku Rudé armády