Stránka 1 z 1

Poučení před pohlavními nemocemi

PříspěvekNapsal: 10/1/2018, 15:05
od Rase
Poučení před pohlavními nemocemi

Na konci 19.století bylo velice oblíbené šíření osvěty jak ohledně alkoholismu, tak i morální etiky, dodržování základní hygieny a to i ohledně sexuálních styků. Jednu takovouto brožurku "Nemoci pohlavní. Napomenutí pro vojáky" sepsal plukovní lékař 1. třídy Dr. med. Felix Edler von Menz ze štýrskohradeckého c. k. pěšího pluku zemské obrany č. 3. Byla vydána rovněž v německém, uherském, polském, rusínském, chorvatském, slovinském, rumunském a italském jazyku za jednotnou prodejní cenu deseti haléřů. Stručný obsah byl následující:

"Vojáci! Vaší povinností jest, vlasť proti každému vnějšímu i vnitřnímu nepříteli chrániti! Nuže, vězte, že i v nejjistějším míru máme dosti nepřátel, kteří škodí blahu našeho lidu. Jsou to nemoce, a mezi těmito hlavně takové, které často ve velkém počtu se vyskytujíce, „lidové nákazy“ se nazývají a kterým padá tisíce lidí za oběť. Proti těmto nemocem bojovati, máte vojáci pomáhat. Takové nemoce jsou také pohlavní nemoce, které bohužel mezi vojskem doposud ještě v mnoha případech se vyskytují. Pozorování lékařská vykazují, že u vojska mezi 1000 muži asi 18 – 38, v některých armádách až 61 na pohlavní nemoc se roznemůže. Pomyslíte-li, kolik opět tito nakazí, vzrůstá hrozně tento počet. Vojáci! Z toho všeho vidíte, jak strašné mohou býti útrapy a následky pohlavních nemocí pro Vás a Vámi pro jiné. Vezměte si proto tyto pokyny ku zabránění pohlavních nemocí k srdci. Onemocníte-li přece, dejte se lékařsky ošetřiti a to až ku úplnému pozdravení. Poslechnete-li vše co zde zmíněno, ochráníte sebe a svou rodinu od největšího zla, pak prokázali jste jistě vlasti velkou službu, za kterou Vám bude vděčna, pak jste poctivě bojovali ve velkém boji proti největšímu nepříteli lidstva – proti nemocem."
Plné znění brožury naleznete níže nebo v odkazu.

Zdroj:
https://www.zonerama.com/MilosBobo/Albu ... gL0813x734
https://www.valka.cz/15459-Nevestince-j ... keho-stavu

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Re: Poučení před pohlavními nemocemi

PříspěvekNapsal: 10/1/2018, 15:29
od kenavf
Rase píše:
.sepsal plukovní lékař 1. třídy Dr. med. Felix Edler von Menz ..

Zaujalo ma to uvedenie autora na titulnej strane kde nie je použité "von" ale použili slovo "šlechtic" Menz.
Väčšinou by som to použitie očakával v tvare "von Menz" alebo keby to malo byť po našom tak "z Menzu". (možno "šlechtic z Menzu")

Re: Poučení před pohlavními nemocemi

PříspěvekNapsal: 10/1/2018, 17:40
od Wolf
Vo svetle spomienok p. Činčuráka z 1. svetovej vojny asi nebola takáta forma prevencie účinná:

O nakazených pohlavnými chorobami hovorí aj zápis, ktorý napísal v Horošewci začiatkom roku 1916: „Ako všade, tak aj tu bolo smilstvo zakorenené až strach. Každý deň šli husári, ktorí tu boli v rezerve na vizitu, bo ich bolo viac ako 50 nakazených, no aj mladé ženy a dievky museli na prehliadku pred lekára. Lekár bil s palicou ako vojakov, tak ženy, no čo ďalej väčšmi sa tá nákaza šírila.“


Viac tu: https://misosestak.blog.sme.sk/c/459457/muz-ktory-nenavidel-neveru.html

Re: Poučení před pohlavními nemocemi

PříspěvekNapsal: 10/1/2018, 18:49
od Rase
V dobovém českém tisku se ty jména šlechticů počešťovala dost zvláštně. Krom křestních jmen se různě kroutily i ty přídomky. Tedy někdy se to jeho jméno mohlo psát i Felix šlechtic z Menzů. Z tehdejších novin znám i jména jako z Hötzendorfů atd. :-) Samotný čestný titul Edler - tedy "šlechtic", mohl být vložen spolu s předložkou "z" (von) mezi křestní jméno a příjmení. (např. Friedrich Ignaz Emperger po se zisku toho titulu mohl psát Friedrich Ignaz Edler von Emperger) nebo spolu s pravým přídomkem (mohlo se jednat i o fiktivní místo) za příjmení (např. Joseph Steiner se po zisku čestného titulu a přídomku mohl psát Joseph Steiner Edler von Steinstätten, česky Joseph Steiner šlechtic z Steinstättenu).

Šlechtic (německy Edler) bylo označení šlechtické hodnosti udělované do roku 1918 především v Bavorsku a Rakousku (tedy v dědičných zemích, specifickou podobu měl nejnižší šlechtický stupeň v Uhersku). Stav šlechticů (Adelstand, pro odlišení od příslušníků šlechty vůbec se používá pomocný obrat „prostý šlechtic“) byla pod stavem rytířů. Šlechtic neměl nárok na titul, pouze na předložku z (něm. von), ovšem mohl za poplatek získat tzv. čestný titul (Ehrenwort) „šlechtic“ („Edler“), který mohl užívat obdobně s drobnými změnami jako vyšší šlechtici své tituly (původně zejména v německých zemích představovala nejnižší vrstvu šlechty tzv. netitulovaná šlechta, tedy drobní venkovští šlechtici píšící se po svých statcích, kterým ovšem jinak žádný titul nepříslušel, zde tedy čestný titul představoval jistou možnost polepšení, ovšem rozdíl mezi šlechticem bez titulu a s čestným titulem v 18. a 19. století nehrál žádnou faktickou roli). https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechtic_(titul)
Pokud to dobře chápu, tak ten pan doktor Felix Menz byl nejnižším stupněm šlechtice (tedy jen "z") a titul "šlechtic" si přikoupil aby to lépe znělo. Buď přímo on nebo jeho předek. I v té počeštěné formě bych ale taky čekal alespoň to "z", které by měl mít automaticky