Stránka 1 z 1

Židovští piloti v Německém letectvu

PříspěvekNapsal: 20/9/2017, 13:36
od Rase
Obrázek

Židovští piloti v Německém letectvu

Než se dostaneme k bližším informacím o letcích židovského původu, sloužících v Císařském letectvu v období první světové války (1914-1918), musíme se nejprve podívat do samotných počátků sjednoceného Německa. Židé totiž sloužili už v armádách Císaře Viléma I. a II. V roce 1866 sloužilo v pruské armádě šestadvacet důstojníků židovského původu, v roce 1870 jich bylo již sto dvacet. Jeden z nich, Walther Mossner, to dotáhl až na generála a císařem Vilémem II. byl povýšen do šlechtického stavu. Tato čísla jsou samozřejmě zanedbatelná a v době míru se ještě více snížila. V roce 1906 tak zůstalo v armádě jen šestnáct židovských důstojníků. V roce 1871 bylo vyhlášeno německé císařství a židovské komunity se ještě více rozmělnily. Odhaduje se, že v roce 1913 čítala pouze půl milionu osob, přičemž Německo tehdy mělo šedesát sedm milionů obyvatel. Toto číslo tedy představovalo pouze 0,75 procent populace. Jen stěží tehdy mohlo být v německé armádě více důstojníků židovského původu, jelikož tehdy bylo v Německu jen nemnoho lidí židovského původu. I tato nevysoká čísla ale jasně vyvrací původní domněnky o celkové absenci židovských důstojníků v císařské armádě. Pro zajímavost tehdy sloužilo v Rakousko-uherské armádě 2180 židovských důstojníků, kteří již představovali nezanedbatelné procento. V Německu byl značně rozšířen fenomén důstojníků, přičemž židé nebyli nikterak omezováni ani v tomto směru. Před rokem 1914 sloužilo v pruské armádě asi tři sta a bavorské armádě zhruba padesát židovských záložních důstojníků. Během první světové války sloužilo v německém důstojnickém sboru 3 200 Židů, mezi řadovými vojáky bylo zhruba sto tisíc mužů židovské národnosti a dvanáct tisíc jich padlo nebo bylo zraněno. Pro zajímavost dodejme, že vojáci židovského původu sloužili i v poválečném Reichswehru. Z našeho pohledu je velice zajímavé působení vojenských pilotů v období první světové války. Příkladem může být nejznámější židovský stíhač v první světové válce Wilhelm Frankl (1893-1917).

Wilhelm Frankl se narodil 20. prosince 1893 v Hamburku, později se rodina přestěhovala do Frankfurtu. Velice se zajímal o létání a tak po promoci docházel do leteckého centra v Johannisthalu, na lekce od Amelie Beese (1886-1925) první pilotky. Na začátku války se Frankl dobrovolně nabídl jako pilot a v této pozici se brzy osvědčil jako výjmečný pilot u Jasta 4. V roce 1916 se seznámil se zamiloval do dcery Rakousko-uherského námořního kapitána Edmunda Strolla, na její žádost, se na začátku roku 1917 rozhodl konvertovat ke křesťanské víře. Během krátké doby sestřelil několik nepřátelských letadel, byl vyznamenán řádem Pour-le-mérite, stal se hrdinou a jeho obrázek byl vytištěn na německých pohlednicích. Pátého dubna roku 1917 sestřelil tři další nepřátelské letouny, celkem 19 sestřelů, ale již tři dny na to padl ve svém letounu Albatros D.III. Pohřben je na hřbitově v Berlin-Charlottenburg. V roce 1938 mu byl nacisty odebrán řád Pour-le-mérite a měl být zapomenut. V roce 1973 byla na jeho počest pojmenována eskadra západoněmecké Luftwaffe. Vedle poručíka Wilhelma Frankla, byl druhým nejúspěšnějším pilotem židovského původu Fritz Beckhardt (1889-1962).

Fritz Beckhardt se narodil 27. března roku 1889 ve městě Wallertheim v Hesensku a pocházel z rodiny židovského obchodníka Abrahama Beckardta z Porýní. V mládí navštěvoval obchodní školu v Bingenu na Rýnu, kde se vyučil obchodníkem s textilem. V říjnu 1909 ukončil dvouletou vojenskou službu u 143. pěšího (alsaského) pluku ve Štrasburku. Až do počátku první světové války Beckhardt pracoval u svého strýce v Marseille, který zde vlastnil dobře zavedenou továrnu na plátno. Po vypuknutí války se vrací do vlasti a již 3. srpna 1914 je zařazen jako dobrovolník ke 12. pěšímu pluku "Graf Bose". V listopadu je přeřazen k rezervnímu 86. pěšímu pluku, coby obsluha moždíře ráže 420 mm "Tlustá Berta". V následujících dvou letech slouží u pluku jako průzkumník, načež je několikrát povýšen a vyznamenán železným křížem první a druhé třídy. V lednu 1917 byl zařazen do pilotního výcviku u Flieger Ersatz Abteilung 5 (FEA 5) v Hannoveru a Hamburku. Od 29. srpna do 14. listopadu 1917 sloužil jako průzkumný pilot u Feldflieger Abteilung 3 (FFA 3), poté byl přeřazen ke stíhacímu výcviku u Jastaschule 1. Dne 17. února 1918 byl přidělen k Jagdstaffel 26 (Jasta 26) pod velením Oberleutnanta Bruna Loerzera, který později velel nově založené Jagdgeschwader 3 (JG III) kam spadala i Jasta 26. Zde se setkával při operačních letech i s Hermanem Göringem, jehož Jasta 27 se často dělila o společná letiště. Svůj osobní emblém, který Beckard maloval na svá letadla, byla svastika. Oproti svastice používanou nacisty byla Beckhardtova levotočivá. Jako stíhací pilot dosáhl 17 uznaných sestřelů a do konce války byl Beckhardt členem Ligy židovských vojáků. Dvakrát mu osobně poblahopřál německému císaři Wilhelm II. Beckhardt za svou službu u Luftstreitkräfte obdržel četná vojenská vyznamenání. Například i vzácný Královský hohenzollernský domácí řád s meči (Königlichen Hausordens von Hohenzollern), který byl za celou dobu války udělena jen 18krát. Z toho jen dvěma pilotům židovského vyznání. Po podepsání příměří, odmítl odevzdat svůj letoun a o dva dny později přeletěl do Švýcarska, kde byl internován až do roku 1919. V roce 1926 se oženil s Rosou Emmou Neumannovou z Wiesbadenu. Zde si otevřel obchod s potravinami ale problémech s nacisty, se v roce 1933 přestěhoval i s rodinou do centra Wiesbadenu. Zde si otevřel podnik, který se specializoval na zpracování a výrobu jedlých olejů a tuků. Po vydání Norimberských zákonů byl Beckhardt v roce 1937, kvůli vztahu se svou árijskou ženou, obviněn, odsouzen a poslán do koncentračního tábora Buchenwald, jako vězeň číslo 8135. Propuštěn byl v březnu 1940 na přímluvu Hermanna Göringa, díky čemuž mu bylo prakticky umožněno útéci ze země i se svou ženou. Nejprve utekli do Lisabonu a odtud do Anglie, kde se setkali se svými dvěma dětmi Kurtem a Suse Hilde, které z Německa odjely díky britské organizaci Children's Movement for Refugee. V roce 1950 se Fritz Beckhardt vrátil se svou rodinou do Wiesbadenu, kde opět provozovali obchod s potrvaninami. Fritz Beckhardt zemřel 13. ledna roku 1962 a je pohřben se svou ženou na židovském hřbitově ve Wiesbadenu.

Seznam židovských pilotů, kteří bojovali za císařské Německo v první světové válce:

Ltn. Abrahamson
Ltn. Fritz Gerstle
Ltn. Erich Lewy
Rosin (brother of Franz)
Rudolf Abt
Paul Goldmann
Jakob Lichtenstein
Ltn. Franz Rosin
Ltn.d.R. Ernst Adler
Gruner
E. Liebmann
Hans Rothschild
Vzfw. Amrhein
Alfred Grünfeld
Uffz. Arnold Lilienthal
Ltn. Friedrich Rüdenberg
Ltn. Aronheim
Berthold Guthmann
Alexander Lippmann
Rumpler
Ltn. Hermann Back
Fritz Haas
Obltn.d.R. Alwin Lippmann
Flugobermaat Rund
Ltn.d.R. Leopold Ballin
Hansdorf
Dr. phil. Lissauer
Gustav Samuel
Albert Bär
Ltn.d.R. Walter Hauk
Uffz. Hans Lustig
Ltn.d.R. Ernst Schäffer
Vzfw. Fritz Beckhardt
Georg Hecht
Artur Macholl
Richard Scheuer
Fritz Benario
Wilhelm Heilbrunn
Ltn. Adolf Marx
Albert Scheyersen
Karl Berger
Siegfried Heimann
Ltn. Mayer
Heinrich Schiller
H. R. Berliner
Hemmerdinger
Ltn.d.R. Fritz Mecklenburg
Hermann Schmidt
Ltn.d.R. Benno Berneis
Edgar Hirsch
Reg. Baum. Meyer
Ltn. Oskar Seligmann
Vzfw. Bett
Wilhelm Hirschfeld
Ltn. Michelbacher
Seligsohn
Ltn.d.R. Heinz Bettsak
Ltn. Max Holzinger
von Mises
Hermann Sommerfeld
Hans Bielschowsky
Hopp (son of Gustav)
Moser (son of August)
Paul Spiegel
Martin Bloch
Ltn. Martin Jacobowitz
Ltn.d.R. Ernst Müller
Ltn. Paul Stadthagen
Ltn. Otto Erich Bloch
Oberarzt d.R. Hermann Jaffé
Haupt. Neuberg
Ernst Steinitz
Hans Block
Ltn. Bertold Jessel
Uffz. Alfred Neufeld
Ltn.d.R. Max Strauss
Ltn. Ewald Blumenthal
Ltn. Hermann Jonas
Adolf Neumann
Martin Sultan
Uffz. Cassel
Alfred Kann
Kurt Neumann
Unger
Arthur Chasanowicz
Hugo Kaplan
Otto Neumann
Warschauer
Max Cohn
Kohnert
Richard Neumann
Wechsler
Rudolf Cohn
Ltn. Kurt Königsberger
Siegfried Nossek
Ltn.d.R. Ernst Weil
Hermann Elias
Fritz Koppel
Alfred Odenheimer
Vzfw. Kurt A. Weil
Max Elias
Bertold Krämer
Bruno Offenbacher
Paul Wertheim
Erich Eliel
Paul Künstler
Erich Oswald
Ltn. Alex Wetzlar
Rudolf Engel
Ltn. Kurt Lämmle
Ltn.d.R. Max Pappenheimer
Ltn. Siegfried Witkowski
Ltn.d.R. Alfred Falk
Ltn. Wilhelm Langstadt
Perlhöfter
Ltn. Jacob Wolff
Ltn. Wilhelm Frankl
Offz. Stellv. Jakob Ledermann
Ltn.d.R. Simon Pinczower
Ltn. Wilhelm Wolff
Obltn. Hans Friedländer
Ltn. Leopold
Vzfw. Alfred Regensburger
Ltn.d.R. Josef Zürndörfer
Karl Fromm
Ltn. Lessing
Edgar Rosenbaum
Obltn.d.R. Benno Öttinger
Walter Fromm
Eugen Levi
Flugobermaat Rosenberger
Ltn. Lewy
Ltn.d.R. Wilhelm Rosenstein


Zdroje:
Železný kříž - John Mosier (2008)
Martin Heidegger - Hugo Ott (1993)

http://www.svetovevalky.estranky.cz/clanky/krb.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Frankl
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Beckhardt

Obrázek

Obrázek
Fritz Beckhardt

Obrázek
Beckhardtův letoun s namalovanou svastikou

Obrázek Obrázek
Wilhelm Frankl

Re: Židovští piloti v Německém letectvu

PříspěvekNapsal: 6/10/2017, 13:57
od Rase
V odkazu naleznete skvělou brožuru Jüdische Flieger im Kriege - ein Blatt der Erinnerung von Dr. Felix A. Theilhaber-Berlin, Berlin 1919

Obrázek Obrázek
Dr. H. Bettsak a Arthur Chasanowicz

Obrázek Obrázek
Ernst Müller a J. Zürndorfer

Obrázek Obrázek
Holzinger a Spiegel

Re: Židovští piloti v Německém letectvu

PříspěvekNapsal: 15/4/2018, 17:55
od Rase
pro zajímavost, pěšáci Rakousko-uherské armády židovského původu, vypadali i takto... (myslím že to není polní rabín)

Obrázek