Stránka 1 z 1

44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 29/12/2017, 12:04
od Martas2411
44.HORSKÁ STŘELECKÁ DIVIZE U LIPOVCE

Určitě někteří z vás slyšeli či četli něco o bojích armády Slovenského štátu na východní frontě.Jedním z vojenských vystoupení byla i tzv. bitva u Lipovce,kde se proti Slovákům postavila 44.Horská Střelecká Divize .O slovenské Rychlé brigádě či jiných slovenských útvarech,je toho známo poměrně dost.Zkusme si představit protivníka,který Slovákům u Lipovce zle zatopil.

Takže něco k oné 44.horské střelecké divizi.
Příslušníci této divize si prošli boji už při obsazování Polska a Finska v roce 1939-40.
Po vypuknutí války s Německem byla tato divize někde u poblíž Madarska a v polovině července 1941 organizovaně ustupovala.Některé pluky vedly zadržující boje,ale hlavní síly zůstali netknuté.Tato divize podléhala 8.střeleckému sboru 12.armády.Hlavní síly této divize se jako celek právě dostali prvně do boje u Lipovce proti Slovákům a Německé 295.pěší divizi.
Tato divize se po ústupu nacházela u městečka nebo obce Vinnice a do prostoru Lipovce se dostala v neděli večer 20.7.1941.Podle rozkazu z vyšších míst se divize se divize měla připravit na obranu.Divizi velel generálmajor Semjon Akimovič Tkačenko a měl k dispozici několik tisíc vojáků.Jejich počet se dá určit ale velmi těžko.Podle archivních pramenů měla divize k 16.7.1941 asi 10 925 vojáků,ale už k 21.7 jich zůstalo 5038 vojáků-Jelikož se divize mezi těmito uvedenými daty nezůčastnila výraznějších bojových střetů,připadají v úvahu pouze masové dezerce.Něco okolo 6000 vojáků přeběhlo k nepříteli.Vesměs to byli Ukrajinci a Moldavané.Většinou to byli vojáci záložníci,kteří byli k divizi povoláni,ale určitě se mezi nimi našlo i pár kmenových Rusů.
Masové dezerce se v počátečním období nevyskytovali jen u této divize.Byl to celoarmádní problém.Spoustě mužů se nechtělo za Stalina bojovat a mysleli li si,že u Němců bude líp.Jak to dopadlo,to už dnes víme.
Takže nakonec Tkačenkovi zůstalo 5038 mužů,kteří byli ochotni a motivovani bojovat.

Obrázek

Generálmajor Semjon Akimovič Tkačenko, velitel 44.HSD
na konci srpna 1941 padl do zajetí a zemřel v myslím v koncentračním táboře Sachsenhausen v roce 1945

Příslušníci divize se chystali na obranu u Lipovce.Mezitím Pilfousek dostal od Němců rozkaz pronásledovat demoralizovaného a ustupujícího nepřítele,jenomže to nebyla pravda.Rusové byli připraveni,akorát nevěděli proti komu.Slovenská Rychlá brigáda narazila( na místo demoralizovaných a ustupujících Rusů),na zakopanou 44.divizi s 5038 vojáky.Tuto divizi posílil u Lipovce ještě 14.horský střelecký pluk od 72.horské střelecké divize.Takže generálmajor Tkačenko v oblasti disponoval 6500 vojáky,6 houfnicemi ráže 122 mm,21 horskými kanony ráže 76 mm,4 protitankovými děly ráže 45 mm,60 minomety ráže 50 80 a 107 mm.
Oproti tomu Pilfousek mohl nasadit 4902 vojáků,12 kanonu ráže 105 mm,24 kanonu ráže 100 mm,4 horské kanony ráže 75 mm,39 protitankových děl ráže 37 mm.K tomu ještě musíme připočíst 43 tanků.Bylo to 27 LT 35,9 LT 38 a 7 LT 40.K tomu ještě 5 obrněných aut OA vz.30
Tak a ted poměr sil.
Obrněná technika Rychlé brigády představovala hlavní údernou sílu.V dělostřelectvu byl poměr sil vyrovnaný,Rusové měli ovšem navrch v minometech.Největší rozdíl byl v počtu mužů.Zatímco Tkačenko mohl v první linii nasadit zhruba 5500 vojáků,tak Pilfousek jen něco okolo 1800 až 2000 vojáků.Zbytek vojáků vlastně sloužil v útvarech bojové podpory a bojového zabezpečení.

První den bojů

První den se pro Slováky nevyvíjel vůbec dobře.V 5 hodin ráno sovětští pozorovatelé zpozorovali pohyb na hlavní cestě od západu směrem k Lipovci.Byl to onen předvoj Rychlé brigády ,který byl roztažen v kilometrové koloně.Sověti nechali slovenský předvoj přiblížit a potom spustili vražednou palbu.Přístup k Lipovci bránil 319.horský střelecký pluk 44.HSD.Na tomto pluku ze začátku ležela hlavní tíha bojů proti Rychlé brigádě.Pluk byl dislokován na západním okraji Lipovce.Na jižní straně byl zase 14.horský střelecký pluk ,který kmenově patřil k 72.HSD.
Slovenský útok začal ve 12.30 hodin dělostřeleckou přípravou.Potom nastoupila pěchota a tanky.Pod těžkou palbou sovětských děl a minometů,pronikli Slováci k prvním hlavním obranným okopům sovětů.Byly to ony „liščí díry“,dobře maskované okopy ,které se navzájem kryly palbou z kulometů a pěchotních zbraní.O tuto linii se rozpoutal krvavý zápas ,který nakonec rozhodly slovenské tanky.Podle pamětníků se tak urputně bojovalo,že i tankisté otevřeli poklopy a pistolemi a granáty likvidovali sovětské vojáky v liščích dírách.Případně na tyto okopy najížděli a drtili obránce pásy svých eltéček.Zhruba okolo 13.30 hodin byla tato obrana prolomena.Po prolomení obrany 319.horského střeleckého pluku Slováci pronikli do Lipovce a začal takzvaný boj „dům od domu“.Jenomže generál Tkačenko měl ještě zálohy na východě od Lipovce .A to 25. a 305 horský střelecký pluk.

Obrázek

Slovenští vojáci pochodují na Lipovec

Obrázek

zničená slovenská auta před Lipovcem

Liščí díry a zajatí příslušníci 44.HSD předvádí obranu

Obrázek

Mezitím co se tyto oba záložní pluky přesouvaly z východní strany Lipovce směrem blíž k centru,udělali Slováci fatální chybu,která oslabila bojeschopnost celé této brigády.Kvůli neustálému dělostřeleckému a minometnému odstřelování ze sovětské strany ,nebylo možné slovenským tankům dopravit munici a palivo přímo na bojiště .Proto asi o 16.hodině byl vydán rozkaz aby se tanky přesunuli k obci Feliksovka,což byla obec kousíček před Lipovcem a tam doplnit zásoby střeliva.Jenomže plukovník Pilfousek nařídil přesun tanků až do obce Ščastlivaja ,což už je dál od Lipovce.To však znamenalo úplné stažení tanků z boje .Slovenská pěchota tak přišla o svoji výhodu ,kterou tak kompenzovala sovětskou převahu v žívé síle.Plukovník Pilfousek si totiž myslel ,že když už jsou Slováci v Lipovci,tak je obec dobytá a tuto informaci hlásil i svým nadřízeným a to na štáb XXXXIX.Sboru.Jenomže to se krutě mýlil,jelikož generál Tkačenko již přesouval zálohy.
Přesně v 17.45 zahájili sovětské dělostřelecké a minometné baterie palebný přepad a ony dva čerstvě přisunuté pluky přešli do protiútoku.V Lipovci došlo k těžkým bojům a Slováci byli postupně vytlačováni z obce.Nejkritičtější situace nastala na jihozápadě od Lipovce ,jelikož přisunutý 25.horský střelecký pluk začal Lipovec obcházeti právě z tohoto směru a hrozilo že slovenským jednotkám v padne na nechráněné křídlo a odřežou bojujícící Slováky v Lipovci.Proto plukovník Pilfousek vydal v 18.00 hodin rozkaz ,aby se bojujícící slovenské jednotky stáhli z Lipovce.Jenomže to už byl velký problém,jelikož slovenští vojáci byli až moc vázaní bojem přímo v Lipovci.Naštěstí se do toho vložili slovenské dělostřelecké baterie,které se v průběhu odpoledne přesunuli blíž k frontové linii a zasypávali sověty přívaly kartáčů a tím kryli i ustupující Slováky.Tento ústup pomáhalo krýt i 6 tanků a 2 obrněné auta.Přesto v Lipovci zůstalo odříznuto přibližně asi 250 vojáků,kteří do setmění nestačili ustoupit.Většina z nich ale v noci z 22. na 23. Unikla,ale přesto 50 vojáků padlo do zajetí.Z těchto 50 se v následujících dnech podařilo utéci a vrátit se zpět 31 vojáků.Devatenáct jich však zůstalo v sovětském zajetí.Čehož se později chytla i sovětská propaganda ,která tvrdila ,že k nim zajatci přeběhli dobrovolně.Naopak v slovenském zajetí skončilo 150 sovětských vojáků.
Obrázek

Druhý a třetí den bojů

Odražení slovenských jednotek však způsobilo vrásky na štábě onoho německého XXXXIX.sboru.A proto ze zálohy přesměrovali k Lipovci 295.pěší divizi a to všechny 3 pluky.Tato divize spolu s Rychlou brigádou začaly sověty pomalu vytlačovat z města.Stále se však tvrdě bojovalo.Např.onen 319.horský střelecký pluk již ztratil 60 procent vojáků a disponoval něco mezi 300-400 muži.Generál Tkačenko už neměl žádné zálohy a proto požádal o ústup.Velení vyhovělo a nařídilo ,aby se divize (nebo to co z ní zbylo)zakopalo asi 5 km východně od Lipovce .
Třetí den bojů a to 24.7.41 zahájilo přesunuté sovětské dělostřelectvo 44.HSD palbu na pozice 295.pěší divize v okolí Lipovce.Generál Tkačenko potřeboval získat čas pro vybudování nové obranné linie a dokončení zákopových prací a proto nařídil 25.horskému střeleckému pluku,aby vykonal sérii lokálních protiútoků na Lipovec.Od rána do poledne sověti útočili na slovensko-německé jednotky ,ale Lipovec už se jim nepodařilo obsadit.Sověti měli velké ztráty.Mrtvých nevím kolik bylo,ale podařilo se zajmout 172 vojáků včetně zástupce velitel 25,horského střeleckého pluku ,majora Vasilije Ivanoviče Kozlova.

Obrázek

slovenští dělostřelci u Lipovce

zničený LT 35

Obrázek

Závěr
Sovětské velení nařídilo 13.střeleckému sboru pod něhož 44.HSD patřila ,aby všechny jednotky organizovaně ustupovaly na novou linii obrany.Příslušníci 44.HSD se během noci z 24. Na 25.7. 41 začali stahovat na jihovýchod do prostoru Novyj Dašov-Oratov.
Tak skončila bitva o Lipovec .Z taktického hlediska šlo o vítězství sovětů,jelikož odrazila útok Rychlé brigády a potom zadržovaly postupující Němce.

Ztráty-

Z 50 zajatých se do vlastních línií vrátilo 27 mužů, 4 padli pri pokusu o útěk a 19 zůstalo v zajetí. Oficiální ztráty Rychlé brigády byly 75 padlých, 167 raněných, 2 zajatí a 17 nezvěstných. Jenže všichni nezvěstní, byli v zajetí. V boji bylo zničených 6 tanků a to čtyři LT-35, jeden LT- 38 a jeden LT-40. K tomu jeden obrněný automobil vz. 30, 11 kanónů proti útočné vozbě a dva těžké kulomety. Zničených bylo i 25 nákladaků. Poškozených zůstalo sedm tanků a to pět LT-35, jeden LT- 38 a jeden LT-40 a dva obrněné automobily.

O sovětské straně toho moc nevím.Dokumenty o materiálních ztrátách se nezachovali,ale např.z hlášení 295.pěší divize se píše –že bylo ukořistěno 10 děl a 200 koní.
Lidské ztráty byly něco okolo 450-500 mužů mrtvých a 1500 vojáků raněných či padlo do zajetí.Např.onen zmińovaný 319.pluk ,který bránil Lipovec již první den ,byl již na konci bojů skoro rozbitý.

mapka prvního dne bojů u Lipovce

Obrázek

modrá-Rychlá brigáda

Složení 44.HSD

319.HORSKÝ STŘELECKÝ PLUK
25.HORSKÝ STŘELECKÝ PLUK
305.HORSKÝ STŘELECKÝ PLUK
122.LEHKÝ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK
179.HOUFNICOVÝ PLUK

a k tomu na jihu
14.HORSKÝ STŘELECKÝ PLUK 72.HORSKÉ STŘELECKÉ DIVIZE

Zdroje-časopis VOJENSTVÍ,červen 2013 č.3
Pavel Mičianik,Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zvazu
http://www.istor-44gsd.ru/index.html

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 31/12/2017, 15:01
od 821
Martas2411 píše:Po vypuknutí války s Německem byla tato divize někde u poblíž Madarska a v polovině července 1941 organizovaně ustupovala.Některé pluky vedly zadržující boje,ale hlavní síly zůstali netknuté.Tato divize podléhala 8.střeleckému sboru 12.armády.

......

Závěr
Sovětské velení nařídilo 13.střeleckému sboru pod něhož 44.HSD patřila ,aby všechny jednotky organizovaně ustupovaly na novou linii obrany.Příslušníci 44.HSD se během noci z 24. Na 25.7. 41 začali stahovat na jihovýchod do prostoru Novyj Dašov-Oratov.


Tak 8. strelecky zbor alebo 13.?

21.6. 44.HSD podliehala pod 13. strelecky zbor, 12. armada. Netusim ci to platilo aj pocas bitky o Lipovec ale je to pravdepodobne a ten 8. strelecky zbor bude zle. Micianik tiez uvadza 13. strelecky zbor.

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 31/12/2017, 15:47
od Mirek58
1. srpna 1941 se 44. hors divize přesouvá ze sestavy 13. stř sboru do sestavy 8.stř sboru.

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 31/12/2017, 18:12
od Martas2411
Tak přesnou chronologii této divize lze nalézt zde.To jste mě teda zaskočili. :D :D
http://www.istor-44gsd.ru/index.html

Jinak tato divize padla do tzv.Umaňské kapsy a byla rozbita.Musel bych ty ruské stránky podrobněji přelouskat.Já se snažil spíš věnovat tomu Lipovci. :-?

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 5/1/2018, 06:49
od Pátrač
Martas 2411 - mám dotaz. Jak dělám cyklus o Rudé armádě v obraně, snažím se abych do každé části vložil něco, coby oživilo jinak nudný text a tedy proberu nějakou divizi či bojové střetnutí jako ilustrační záležitost.

Pro jednu z dalších částí jsem připravil dost dlouhý text právě o 44. horské střelecké divizi a to ze stejného důvodu proč jsi se věnoval této formaci i Ty. Tedy že se střetla se Slováky a dost jim natloukla.

Jenže jak už se někdy neplánovaně stane, je to částečně duplicitní k této zajímavé práci. Já ji viděl i na Vojna netu, kde jsi ji umístil v roce 2015. Potřebuji se domluvit.
Do mého cyklu už nesedí.
Jako diskusní sem je na nic, je třikrát delší než úvodní článek.
Když ji dám samostatně, mohlo by to vypadat, že se na Tebe vytahuju i když to není pravda.

Tak co s tím kruci mám dělat. Dalo to hodně práce a hodit to do šuflete se mi nechce.

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 5/1/2018, 11:40
od Martas2411
Tak to dej samostaně jako 44.HSD ,pokud vím,tak třeba tato divize bojovala proti Finsku.Mě osobně by to třeba zajímalo.Dá se o tom zjistit,ale z azbuky.Ale zrovna překládat se mi velké články nechce,takže si to radši přečtu.Jestli to máš chronologicky nějak uspořádáné,tak do dej sem a já si rád počtu a myslím si že i ostatní.Já se jenom věnoval Lipovci.Ale třeba boj proti Finům,či obklíčení divize v Umanské kapse taky nejsou k zahození.Takže každopádně to dej sem jako samostatný článek at už se jedná o cokoliv,byt i o ten Lipovec.Jinak se omlouvám,za neplánované vložení článku.Ale jestli to neva,tak některé zajímavé články z vojna.net dám tady.Jelikož vojna.net jde podle mne pomalu ale jistě do kopru,chtěl bych některé starší zajímavé články přesunout i sem.Dost jsem se na nich za těch 12 let nadřel a nemusí padnout do propadliště dějin. :( Pokud to máš čistě jenom o Lipovci,tak to vůbec nevadí,já i ostatní to jenom přivítají.Jseš dost kvalitní autor a já tvé články rád čtu :up: :up:Vůbec neváhej a vraž to sem :razz: :razz: :razz:

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 5/1/2018, 21:26
od Pátrač
Jseš hodnej. V neděli to zde je. :razz:

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 6/1/2018, 22:10
od kacermiroslav
Detaily bitvy o Lipovec mě vždy překvapovali tím, jak jediný větší střet dokázal vyřadit slovenskou Rychlou divizi. Ty ztráty byly na jejich výstroj a výzbroj, velké. Jinak dobře je to popsané v knize Klimenta a Nakládala - Slovenská armáda 1939-1945.

Re: 44.Horská Střelecká Divize u Lipovce

PříspěvekNapsal: 6/1/2018, 23:32
od 821
kacermiroslav píše:Detaily bitvy o Lipovec mě vždy překvapovali tím, jak jediný větší střet dokázal vyřadit slovenskou Rychlou divizi. Ty ztráty byly na jejich výstroj a výzbroj, velké. Jinak dobře je to popsané v knize Klimenta a Nakládala - Slovenská armáda 1939-1945.


P.Micianik je ovela detailnejsi Urcite najlepsia vec co o Slovenskej armade vysla. Jednotka bola na diviziu reorganizovana az po Lipovci. Po reorganizacii a zmene velenia si viedla uz dobre.